Nota Prawna

          Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego Młody Odkrywca są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo drukowania całych stron serwisu lub ich fragmentów, bez naruszania praw autorskich. Administrator nie zezwala na żadne wykorzystywanie, kopiowanie w całości lub części, modyfikowanie, transmitowanie elektroniczne oraz linkowanie stron  lub fragmentów serwisu internetowego w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Młody Odkrywca.

          Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w Polityce Prywatności. Serwis jest aktualizowany w miarę możliwości na bieżąco, jednak Młody Odkrywca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz aktualność danych i informacji przedstawionych na stronach serwisu. Dane dostępne w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulegać zmianie, w związku z czym ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystywaniem informacji w nim zawartych spoczywa na użytkowniku.

Młody Odkrywca zastrzega sobie nieponoszenie żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód powstałych w wyniku korzystania z serwisu

Scroll to Top